çarlık rusyanın dönüşümü 1 1917 şubat devrimi


20.yüzyılın en keskin dönüşlerinin yaşandığı Rus topraklarında, bu dönüşümün temel taşlarından olan Şubat Devrimi nasıl gerçekleşti, bu devrimin yolunu çizen olaylar nelerdi?

Add a comment

Hatayın ilk ve tek Cumhurreisi Tayfur Sökmen

Hatay'ın Türkiye sınırlarına dahil edilmeden önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı olan Tayfur Sökmen kimdir?

Add a comment

İran İslam Devrimi 3 Devrim nasıl sonuçlandı Günümüzde İrana bir bakış

   İran İslam Devrimi kesinlikle Ortadoğu Tarihi’nin son yüzyıldaki en kritik yapıtaşlarından biriydi. Peki birçok olay ve kargaşanın ardından İran’ı neler bekliyordu?

Add a comment

  ayasofya efsaneleri
 Doğu Roma ve Osmanlı imparatorluklarının, hem yükseliş hem de çöküş dönemlerine tanıklık eden, tarihinin en önemli dini eserlerinden biri olan Ayasofya; gerek Bizans gerekse Türk kaynaklı pek çok efsaneye konu olmuştu. Ancak günümüzdeki Ayasofya'nın, burada yapılan ilk kilise olduğunu düşünmek bizi yanıltır.

Add a comment

avrupa antakyada bölündü

 Bizans İmparatorluğu Avrupa'da hem politik, hem de dinsel olarak bir güç bölünmesi yaşanıyordu. Dokuz yüz yıllık tarihinde Roma İmparatorluğu'nun doğusu ve batısı arasındaki fark çok belirgindi ve ayrılması doğaldı.

Add a comment