gılgamışdestanındakitanrılar
  Gılgamış Destanı Mezopotamya topraklarındaki Uruk’un krallarından biri olan, destana da adını verin Gılgamış Kralının ölümsüzlüğü arayışının bir öyküsüdür. Bilinen en eski destan olan Gılgamış Destanı Akadca yazılmıştır. Bütün tabletler ortaya çıkmadığından  öykü bütünlüğünü sağlayamasa da yazılan dönemi anlayabilmemiz için bize ışık tutmuştur.

Add a comment

               edgerallanpoe

"All that we see or seem

Is but a dream within a dream.”

Geniş alnı, yuvaları karardıkça kararmış gözler, tatminiyatsız ve yüz çizgileri melankoliyle derinleşmiş bir çehre.

Add a comment

satranç

 Çünkü bilindiği gibi yeryüzünde hiçbir şey insan ruhuna hiçlik kadar baskı yapmaz.

Add a comment