Köle Ayaklanması ve İki Farklı Bakış Açısı

Mülkiyet insanlık tarihinin belli bir aşamasında ortaya çıkmıştır. Tarihçilerin Altınçağ adını verdikleri Neolitik dönemde, insanlar kolektif üretim yapmaktadırlar. Üretim sürecinde ortaklaşa çalışma ve herkesin eşit pay alma şansının bulunması erk'i ve dolayısıyla devleti gereksiz kılıyordu. Çünkü hem insanlar ortaklaşarak üretim yapıyorlardı hem de herkes gereksindiği yaşamsal ürünlere kolayca ulaşabiliyordu. Ancak zamanla üretim araçları gelişti ve bu araçlar üzerinde özel mülkiyetler oluştu.

Add a comment

budanın öğretisi   Yıllar süren acılı yaşam sürecinde, Siddharta dünya ve insan üzerinde düşünmüş. Durmadan yaşamın ölüme ve ölümün tekrar yaşama dönüşmesinin nedenleri üzerinde yoğunlaşmış, dünyada yaşanan sonsuz acı ve ıstırapların nedenlerini araştırmış.

Add a comment

sokratesin öğretileri

sokrates'in öğretileri

Add a comment

kinizmnedir
Kinizm Nedir?

Add a comment