ilk insan topluluğunun gelenekleri ve toplumsal örgütlenme  
   Etnografların inceledikleri en gelişmemiş insan toplulukları, Erken Paleolitik dönemin fosil insanlarından çok daha gelişmiştir. Bu nedenle, ilk insan topluluklarının yaşamları ancak arkeolojik malzemelere göre bilinebilir ve bunun sonucu olarak toplumsal örgütlenmelerine ilişkin düşüncelerimiz çok eksik ve varsayımsaldır.

Add a comment

 tembellikhakki

“Burjuvazi, ruhban tarafından desteklenen soylulara soyluluğa karşı mücadele ederken, elinde hür muhasebe ve tanrıtanımazlık bayrağı taşıyordu, ama zaferi kazanınca üslubunu ve tutumunu değiştirdi; bugün ekonomik ve politik üstünlüğünü dinle desteklemeyi amaçlıyor.”

Paul Lafargue kitabının ilk sayfasında bu cümleyi kuruyor. Peki böylesine direkt bir eleştiriyle başlayan, 42 sayfalık kısa ama çok şey anlatmak isteyen bu kitaptan alıntılar yaparak anlamaya çalışalım, yorumlayalım.

Add a comment