Vaka i Hayriye 15 Haziran 1826

   Sultan Mahmud, Kapıkulu Ocakları’nı ortadan kaldırmak için tam 17 yıl bekledi. Yunan İhtilâli ile başa çıkamayan bir askerin, her an yeniden patlaması muhtemel bir Rus savaşında ne yapabileceği, artık yalnız padişahı değil, bütün devlet erkânını ve bizzat Yeniçeri generallerini düşündürür oldu.

Add a comment

ikinci dünya savaşının ana hatları pearl harbor saldırısı

  Dünya tarihinin gördüğü en kanlı savaş olan 2.Dünya Savaşı’nda müttefikler için işler gitgide çıkmaza sürüklenirken, 1941 yılında yaşanan Pearl Harbor Saldırısı ABD’yi de savaşın içine çekti ve böylece müttefikler aradığı gücü bulmuş oldu. Peki savaşın gidişatını değiştiren Pearl Harbor Saldırısı’nın öncesi ve sonrası süreç nasıl işlemişti?

Add a comment

hint denizlerinde türkler ve portekizliler
   Hint Okyanusu ve ona bağlı denizler, XVI. asra kadar bir Müslüman denizi idi. Başta Araplar, Müslüman gemiler dolaşır ve mal taşırlardı. XVI. asra Portekiz, büyük bir denizci devlet olarak girdi. Hint Okyanusu’na hâkim olup, Asya mallarını Avrupa’ya kendisi getirmek, Lizbon’dan Avrupa’ya tevzi etmek iddiasında bulundu. Bunun için Güney Asya’da iskeleler elde etti.

Add a comment

eski̇ mısırda kedi̇ler neden kutsaldi
   Mısır için en önemli şeylerin başında temel gıda olan buğdayın korunması geliyordu. Tüm yaşam buğday ekimine göre düzenlenmişti. Aslında Eski Mısır'ın diğer kültürlere kıyasla daha gelişmiş bir kültür olmasında da buğday ekimi önemli bir yer tutuyordu.

Add a comment

29 yılın ardından hocalı katliamı

   Üzerinden yıllar geçmiş olsa da Hocalı Katliamı, yakın tarihte sınırlarımıza yakın bölgede yaşanmış kan dondurucu bir olaydı. Hepimizin hakkında haberler görünce içini ürperten Hocalı Katliamı, tam da 29 yıl önce bugün, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan 1992 yılının gecesinde yaşanmıştı.

Add a comment