muse">

elektra ve orestes

elektra ve orestes

Agamemnon, Troia’dan dönünce karısı Klytaimnestra tarafından, Thytestes’in oğlu Aigisthos ile evlenmek için öldürülmüştü.

Geriye oğlu Orestes ve kızı Elektra’yı bırakmış, vaktiyle babalarının lalası olan bir ihtiyar Orestes’i Aigisthos’dan korumak için kaçırmıştı. Elektra ise annesinin yanında kalmış, yine de zarar görmekten kurtulmuştu. Çünkü Klytaimnestra çocuklarını da öldürürse nefret uyandıracağından korkuyordu.

Elektra biraz büyünce Aigisthos onunla nişanlanmak isteyen soylu kimseleri Agamemnon’un yerine geçecek bir çocuk doğurmasın diye reddedip onu sarada muhafaza etmeye devam etti. En sonunda Elektra’yı bir rençpere vermeye karar verdi. Rençper herhangi bir soylunun olabileceğinden daha asaletliydi ve ona çok iyi davrandı. Beraber çalışarak geçimlerini sağlıyorlardı.

Bir gün Orestes, Aigisthos ve annesinden intikamını almak için şehre gelir. Elekra’ya kendini Orestes’in arkadaşı gibi tanıtıp ona intikam almak isteyip istemediğini ve kardeşinin hayatta olduğunu söyler. Ardından rençper eve gelir ve yabancıları evine davet eder. Sonra karısının isteği üzerine, şehirden kovulup Tanaos civarında sürülerini otlatan, Orestes’i büyüten lalayı çağırmaya gider.

 Lala gelince Orestes’i kaşının kenarındaki yara izinden tanır. Ardından hep beraber nasıl intikamları alabileceklerini düşünürler. İhtiyar laladan Aigisthos’un Nymphalara kurban kesmeye gittiği haberini alırlar. Orestes onu öldürmeye gidecek, Elektra evde kalacaktır. İhtiyar ise Klytaimnestra’nın yanına gidip Elektra’nın çocuğu olduğunu söyleyip onu eve getirecektir.

 

Orestes - Wikipedia

 Orestes, Aigisthos’a kendisini Thonebialı olarak tanıtır ve Zeus’a kurban kesmeye gittiklerini söyler. Aigithos onları evine ve sofrasına davet eder. Aigisthos, kurban ettiği boğayı parçalarken Orestes’i de yardım etmesi için davet eder. Orestes de Aigisthos eğilmiş bir haldeyken onu öldürür.

Klytaimnestra, Elektra’nın evine gelince de yalvarmalarına rağmen öldürülür.

Elektra, Zeus’un çocukları Dioskurlar’ın tavsiyesi üzerine Orestes’in yol arkadaşı Pylades ile evlenip Argos’u terk edecektir. Bundan sonra Arkadia şehrinde oturacaktır. Orestes ise Atina’ya gidecektir.

Resim:  Pyhton 

Kaynak: Euripides, Alkestis- Medeia- Elektra, Dergah, 2018

 

 

  • Gösterim: 1009