erinyeler

 Erinyeler, yanlış yapanlardan ilahi intikam isteyen, Yunan mitolojisindeki yaratıklardı.

Add a comment