ikinci dünya savaşının ana hatları pearl harbor saldırısı

  Dünya tarihinin gördüğü en kanlı savaş olan 2.Dünya Savaşı’nda müttefikler için işler gitgide çıkmaza sürüklenirken, 1941 yılında yaşanan Pearl Harbor Saldırısı ABD’yi de savaşın içine çekti ve böylece müttefikler aradığı gücü bulmuş oldu. Peki savaşın gidişatını değiştiren Pearl Harbor Saldırısı’nın öncesi ve sonrası süreç nasıl işlemişti?

Add a comment

bergamada bi̇r aşk öyküsü
   Olimpos Tanrılar Ülkesi'nde oturan Baştanrı Zeus'un bir süredir canı iyiden iyiye sıkılmaya başladı. Bu arada dünyadaki ölümlüler de tanrıları unutmuşa benziyorlardı.

Add a comment

elektra ve orestes

Agamemnon, Troia’dan dönünce karısı Klytaimnestra tarafından, Thytestes’in oğlu Aigisthos ile evlenmek için öldürülmüştü.

Add a comment

eski̇ mısırda kedi̇ler neden kutsaldi
   Mısır için en önemli şeylerin başında temel gıda olan buğdayın korunması geliyordu. Tüm yaşam buğday ekimine göre düzenlenmişti. Aslında Eski Mısır'ın diğer kültürlere kıyasla daha gelişmiş bir kültür olmasında da buğday ekimi önemli bir yer tutuyordu.

Add a comment

hint denizlerinde türkler ve portekizliler
   Hint Okyanusu ve ona bağlı denizler, XVI. asra kadar bir Müslüman denizi idi. Başta Araplar, Müslüman gemiler dolaşır ve mal taşırlardı. XVI. asra Portekiz, büyük bir denizci devlet olarak girdi. Hint Okyanusu’na hâkim olup, Asya mallarını Avrupa’ya kendisi getirmek, Lizbon’dan Avrupa’ya tevzi etmek iddiasında bulundu. Bunun için Güney Asya’da iskeleler elde etti.

Add a comment