ayasofya efsaneleri
 Doğu Roma ve Osmanlı imparatorluklarının, hem yükseliş hem de çöküş dönemlerine tanıklık eden, tarihinin en önemli dini eserlerinden biri olan Ayasofya; gerek Bizans gerekse Türk kaynaklı pek çok efsaneye konu olmuştu. Ancak günümüzdeki Ayasofya'nın, burada yapılan ilk kilise olduğunu düşünmek bizi yanıltır.

Add a comment

İran İslam Devrimi 3 Devrim nasıl sonuçlandı Günümüzde İrana bir bakış

   İran İslam Devrimi kesinlikle Ortadoğu Tarihi’nin son yüzyıldaki en kritik yapıtaşlarından biriydi. Peki birçok olay ve kargaşanın ardından İran’ı neler bekliyordu?

Add a comment

 duyguların süreci ve etkili bir şekilde duyguları kontrol etmek
 
   Deneyimlediğimiz en büyük zorluklardan biri belirli duyguların ağırlığı altında ezilmiş hissetmektir. Add a comment

avrupa antakyada bölündü

 Bizans İmparatorluğu Avrupa'da hem politik, hem de dinsel olarak bir güç bölünmesi yaşanıyordu. Dokuz yüz yıllık tarihinde Roma İmparatorluğu'nun doğusu ve batısı arasındaki fark çok belirgindi ve ayrılması doğaldı.

Add a comment

Vaka i Hayriye 15 Haziran 1826

   Sultan Mahmud, Kapıkulu Ocakları’nı ortadan kaldırmak için tam 17 yıl bekledi. Yunan İhtilâli ile başa çıkamayan bir askerin, her an yeniden patlaması muhtemel bir Rus savaşında ne yapabileceği, artık yalnız padişahı değil, bütün devlet erkânını ve bizzat Yeniçeri generallerini düşündürür oldu.

Add a comment